Grus

Den åländska röda graniten är mycket populär och används framförallt till vägbeläggningar och husgrunder.

Kontakta oss

Olika sorters grus

Vi tillverkar, säljer och levererar olika sorters krossgrus, fyllnadsmassor och sand. I mån av möjlighet tillverkar vi även andra sorter enligt dina önskemål.

Ni kan även hämta grus/sand hos oss om ni har tillgång till släpvagn eller något dylikt.

Vi säljer även finsand i små mängder, vilket används till sandlådor och badstränder. Övriga produkter är bl.a: dressand, olika fyllnadsmassor, dräneringssand och naturgrus.

0-8 mm

Krossgrus 0-8 mm, används vid plattsättning, gång- och körbanor och även som ytlager på fotbollsplaner och ridbanor.

0-16 mm

Krossgrus 0-16 mm, används som slitlager på grusvägar som är i sämre skick.

0-32 mm

Krossgrus 0-32 mm, används som vägfyllnadsmaterial.

0-70 mm

Krossgrus 0-70 mm, används som förstärkningslager till vägar och parkeringsplatser.

16-32 mm

Krossgrus 16-32 mm, används som fyllnadsmaterial vid husgrunder och som återfyllnad vid andra dräneringar.

50-250 mm

Krossgrus 50-200 mm används tex under bryggor och broar.