Produkter

Vi tillverkar, säljer och levererar olika sorters krossgrus, fyllnadsmassor och sand. I mån av möjlighet tillverkar vi även andra sorter enligt dina önskemål.

Kontakta oss

Fyllnads­massor

Vi säljer även finsand i små mängder, vilket används till sandlådor och badstränder. Övriga produkter är bl.a: Dressand, olika fyllnadsmassor, dräneringssand, naturgrus.

Grus

Består av små, krossade stenpartiklar som varierar i storlek från cirka 2 millimeter till 64 millimeter. Det används i konstruktion för att skapa stabil grund för vägar, som dräneringsmaterial och i landskapsdesign för att ge stabilitet och dränering åt marken.

Läs mer om Grus

Sand

Korn av små mineraler eller fragment av sten som vanligtvis är mindre än grus men större än lerpartiklar. Sand används i byggmaterial såsom betong och murbruk, i glastillverkning och i vattenreningssystem, samt i landskapsdesign och som underlag i sandlådor.

Läs mer om Sand

Sten

En naturligt förekommande solid massa bestående av mineraler. Stenar finns i olika storlekar och former och används i konstruktion, såsom byggnadssten eller för att skapa murar. De används också inom landskapsarkitektur för att skapa strukturer och dekorativa element samt för konstnärliga skulpturer.

Läs mer om Sten

Jord

Vi säljer sållad matjord och jord för gräsmatta.

Läs mer om Jord